תנ"ך - דברים פרק לג פסוק כה - ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...