תנ"ך - דברים פרק לג פסוק כז - מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...