תנ"ך - אף חבב עמים כל־קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...