תנ"ך - האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת־אחיו לא הכיר ואת־בנו בניו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...