תנ"ך - ספר דברים פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים