תנ"ך - ואת־הנגב ואת־הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד־צער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...