תנ"ך - ויבכו בני ישראל את־משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...