תנ"ך - ספר דברים פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים