תנ"ך - ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד־לב השמים חשך ענן וערפל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...