תנ"ך - עיניכם הראות את אשר־עשה ה' בבעל פעור כי כל־האיש אשר הלך אחרי בעל־פעור השמידו ה' אלהיך מקרבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...