תנ"ך - אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...