תנ"ך - וידעת היום והשבת אל־לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל־הארץ מתחת אין עוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...