תנ"ך - אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...