תנ"ך - ספר דברים פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים