תנ"ך - כבד את־אביך ואת־אמך כאשר צוך ה' אלהיך למען׀ יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר־ה' אלהיך נתן לך: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...