תנ"ך - דברים פרק ה פסוק ב - ה' אלהינו כרת עמנו ברית בחרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...