תנ"ך - כי מי כל־בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך־האש כמנו ויחי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...