תנ"ך - וישמע ה' את־קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר ה' אלי שמעתי את־קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל־אשר דברו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...