תנ"ך - לא־תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלהיך אל קנא פקד עון אבות על־בנים ועל־שלשים ועל־רבעים לשנאי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...