תנ"ך - ספר דברים פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים