תנ"ך - ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב לך ובאת וירשת את־הארץ הטבה אשר־נשבע ה' לאבתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...