תנ"ך - ויצונו ה' לעשות את־כל־החקים האלה ליראה את־ה' אלהינו לטוב לנו כל־הימים לחיתנו כהיום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...