תנ"ך - ספר דברים פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים