תנ"ך - דברים פרק ז פסוק יז - כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...