תנ"ך - דברים פרק ז פסוק יח - לא תירא מהם זכר תזכר את אשר־עשה ה' אלהיך לפרעה ולכל־מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...