תנ"ך - ונתנם ה' אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא־תכרת להם ברית ולא תחנם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...