תנ"ך - כי עם קדוש אתה לה' אלהיך בך בחר׀ ה' אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על־פני האדמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...