תנ"ך - לא מרבכם מכל־העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי־אתם המעט מכל־העמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...