תנ"ך - ספר דברים פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים