תנ"ך - ואכלת ושבעת וברכת את־ה' אלהיך על־הארץ הטבה אשר נתן־לך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...