תנ"ך - דברים פרק ח פסוק יב - פן־תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...