תנ"ך - דברים פרק ח פסוק יג - ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה־לך וכל אשר־לך ירבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...