תנ"ך - ורם לבבך ושכחת את־ה' אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...