תנ"ך - שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...