תנ"ך - דברים פרק ח פסוק ו - ושמרת את־מצות ה' אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...