תנ"ך - ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ־זית שמן ודבש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...