תנ"ך - ספר דברים פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים