תנ"ך - וארא והנה חטאתם לה' אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן־הדרך אשר־צוה ה' אתכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...