תנ"ך - דברים פרק ט פסוק כב - ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפים הייתם את־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...