תנ"ך - ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת־ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי־אמר ה' להשמיד אתכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...