תנ"ך - דברים פרק ט פסוק כח - פן־יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכלת ה' להביאם אל־הארץ אשר־דבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמתם במדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...