תנ"ך - והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטויה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...