תנ"ך - אל־תאמר בלבבך בהדף ה' אלהיך אתם ׀ מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את־הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מפניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...