תנ"ך - לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את־ארצם כי ברשעת׀ הגוים האלה ה' אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את־הדבר אשר נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...