תנ"ך - ספר יהושע

Book of Joshua

מספר הסדרים: 15

מספר הפרשיות: 104

מספר הפרקים: 24

מספר הפסוקים: 656

מספר המילים: 10031

מספר האותיות: 39730