תנ"ך - ספר יהושע פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים