תנ"ך - ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל־יהושע בן־נון משרת משה לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...