תנ"ך - עברו׀ בקרב המחנה וצוו את־העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד׀ שלשת ימים אתם עברים את־הירדן הזה לבוא לרשת את־הארץ אשר ה' אלהיכם נתן לכם לרשתה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...