תנ"ך - זכור את־הדבר אשר צוה אתכם משה עבד־ה' לאמר ה' אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את־הארץ הזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...