תנ"ך - עד אשר־יניח ה' ׀ לאחיכם ככם וירשו גם־המה את־הארץ אשר־ה' אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר׀ נתן לכם משה עבד ה' בעבר הירדן מזרח השמש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...